Pridajte sa k nám a venujte 2 % z Vašich daní na rekonštrukciu a vybavenie interiéru vojenského bunkra BS-8 Hřbitov

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre Občianskeho združenia  „Zachráňme petržalské bunkre“ Bratislava. Získané finančné prostriedky investujeme na záchranu historickej kultúrnej pamiatky vojenského bunkra BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza v obrannej línii Československého obranného opevnenia Petržalky na Kopčianskej ulici  pozdĺž  Rakúskej hranice. V roku 2009 sa Občianske združenie vytvorené z dobrovoľníkov, novinárov, študentov a dôchodcov podujalo zrekonštruovať najväčší vojenský bunker na Slovensku. Z bývalého zdevastovaného objektu známeho verejnosti ako hniezdo narkomanov a bezdomovcov  sme za dva a pol roka vybudovali prvé vojenské múzeum na Slovensku. Interiér vojenského objektu sme obohatili množstvom historických fotografických dokumentov a artefaktov prevažne z prvej a druhej svetovej vojny. Naša činnosť nie je  zameraná len na rekonštrukčné práce na objekte, ale predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách Československa a Slovenskej armády. Neoddeliteľnou súčasťou  projektu je tvorba a usporadúvanie kultúrnych a branno-športových podujatí pre školy. Napríklad ,,Plná poľná na bicykloch cez bojové línie Petržalky “, vojenské ukážky „Oslobodenie Bratislavy“ 4.4.1945, ,,Mobilizácia 1938“ ,,Tak prisaháme“, „Deň detí v bunkri“, a ďalšie zaujímavé podujatia. Na začiatku realizácie tohto projektu sme nepredpokladali, že o vojenské múzeum bude taký veľký záujem verejnosti. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka ľudom, ktorým záleží na záchrane našich kultúrnych pamiatok a to Vojenský historický ústav Bratislava. Bez finančnej podpory vedenia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Ing.  Imricha Béreša, SPAP Bratislava, Ing. Jaroslava Michalca, Magistrátu hl. mesta SR  Bratislavy, mestskej časti Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, Ministerstva obrany SR, by sa nám nepodarilo zachrániť unikátnu vojenskú pamiatku Obrannú líniu Československého opevnenia Bratislavy. Vojenské Múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov doposiaľ navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, prevažne žiaci, mládež a rodiny s deťmi.  Kultúrnu pamiatku  pomerne často navštevujú aj popredné osobnosti nášho kultúrneho, politického, spoločenského života a zahraniční diplomati. Tento projekt je realizovaný v prospech verejného záujmu. V roku 2011 získalo Občianske združenie ocenenie Ministerstva obrany SR. Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita, ochota a presvedčenie našich dobrovoľníkov, ale aj priazeň verejnosti – jednotlivcov, organizácií a spoločností. Aj vďaka Vašim 2 % z dane budeme môcť aj naďalej zveľaďovať túto historickú pamiatku a zachovať tak kúsok histórie pre naše deti.

Tlacivo.doc

Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 28, 2016 @ 9:22
Aby ľudia nezabudli.
Strašná vizitka vrátenej Petržalky.
„Pri múre petržalského cintorína našli päť masových hrobov a v nich 500 zastrelených osôb.“ Táto správa sa rozšírila po Bratislave niekoľko dní po tom, čo do jej ulíc vstúpili vojská maršala Rodiona Malinovského. Strašný nález bol prvou vizitkou Petržalky, ktorá po siedmich rokoch prestala byť nemeckým územím a prinavrátila sa Slovensku. Celý máj 1945 prinášali noviny podrobné informácie o práci komisie, ktorá prípad vyšetrovala. Lekárske kruhy v nej zastupovali známy chirurg profesor Karol Koch a profesor Herman Krsek, vtedajší prednosta Ústavu súdneho lekárstva.Prihlásili sa očití svedkovia, ktorí vypovedali, ako sem začiatkom decembra 1944 prihnali asi 1 600 mužov, prevažne maďarských Židov, aby budovali opevňovacie práce. Strážnu službu v tábore vykonávali jednotky SA, ktoré sa správali kruto až násilnícky. Bez vyzvania strieľali na každého, kto porušil zákaz opúšťať ubikácie. Koncom marca 1945 sa k Petržalke približoval front, preto bola nariadená evakuácia väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene. Každú osobu neschopnú transportu sa nacisti rozhodli zlikvidovať. Po exhumácií masových hrobov v Petržalke sa zistilo, že najviac bolo zastrelených, mnohí mali rozbité lebky, ale niekoľko desiatok martýrov pochovali ich kati zaživa. Niektorých pôvodcov týchto zverstiev odsúdili slovenské ľudové súdy, ďalších pohnala na zodpovednosť rakúska justícia. „Mnohí však zostali nepotrestaní, medzi nimi aj veliteľ petržalského gestapa Anton Hartgasser,“ Zdroj: historik Stanislav Mičev. Ďalšie informácii sa dozviete v interiéroch vojenského múzea v bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 26, 2016 @ 11:58
V týchto dňoch je pri bunkri rušno ako v úli. Takmer denne prichádza na exkurziu do vojenského múzea desiatky školákov.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 23, 2016 @ 13:04
Počas „Noci múzeí a galérií“ v čase od 21.00 hod bol impozantne rozsvietený historický objekt vojenského bunkra a zároveň bol prvýkrát „intímne“ rozsvietený aj neďaleký vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Na nočných prehliadkach v bunkri sa zúčastnilo množstvo ľudí prevažne rodiny s deťmi. Nuž pre detváky to bol veľký zážitok. Pechotný zrub BS-8 „Hřbitov“ je najväčší a najsilnejší vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave.
2    View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 20, 2016 @ 10:42
Noc múzeí a galérií aj v Petržalke.
12. ročník „Noc múzeí a galérií“ sa uskutoční 21. mája 2016 na celom Slovensku. Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva. Na území Petržalky sa do akcie zapojili aj “bunkristi” a Múzeum školstva a pedagogiky so sídlom na Hálovej 16. Vojenské múzeum v bunkri B-S 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke je zamerané na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách československej a slovenskej armády v prvej a druhej svetovej vojne. Múzeum navštevujú pravidelne žiaci základných a stredných škôl a cez víkendy prichádzajú do bunkra prevažne rodiny so svojimi ratolesťami. Na sobotu 21.5.2016 dobrovoľníci OZ „Zachráňme petržalské bunkre“ pri príležitosti „Noc múzeí a galérií“ sme pripravili v rámci spolupráci s Mestskou časťou Petržalka, Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy, Marianum správa cintorínov v čase od 21.00 hod exteriérové rozsvietenie historického objektu vojenského bunkra a taktiež bude prvýkrát „intímne“ rozsvietený aj neďaleký vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Nebudú chýbať, ani večerné prehliadky interiérov múzea. Pechotný zrub BS-8 „Hřbitov“ je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné „moderné“ ťažké objekty v Bratislave - Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočne dôrazne i tak. Bratislavský zrub - 8, odolnosť rímska II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovmáj 17, 2016 @ 8:10
Bicykel je najvhodnejší a najideálnejší dopravný prostriedok, najlacnejší a ekologický. Jazda na bicykli upevňuje zdravie, znižuje nadváhu, zvyšuje dobrú náladu, upevňuje medziľudské vzťahy a je výborným relaxom. Môžete na bicykli cítiť vôňu lesa, vidieť lúky plné kvetov, počuť zvuky prírody, cítiť lúče slnka i kvapky dažďa. SCK Záhorák Malacky združuje členov, ale i nečlenov priaznivcov bicykla, ale aj ľudí všetkých vekových kategórií, či rôznych zamestnaní. Klub sa zameriava na poznávanie kultúrnych a historických krás, ako aj prírodných krás Záhoria a ostatných regiónov Slovenska, ale aj v zahraničí. V týchto dňoch členovia SCK absolvovali okružnú jazdu z Malaciek do mestskej časti Bratislava -Petržalka a späť. Pri tejto príležitosti sa prišli pozrieť aj do vojenského múzea v bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici. V interiéri múzea sa živo zaujímali o dejiny československej a slovenskej republiky, pozreli si vystavené vojnové fotodokumenty a vystavené dobové artefakty. Z bunkra odchádzali s dobrým pocitom a konštatovali, že sa prídu znovu pozrieť aj s ďalšími členmi rodín aj so svojimi deťmi.
   View on Facebook

Púť Betlehemského svetla v roku 2014

Betlehemské svetlo tento rok si môžu Petržalčania prísť prevziať každý deň od 14:00 hod do 18:00 hod do veliteľskej miestnosti v bunkri BS- 8  Hřbitov na Kopčianskej ulici. Už po 25. krát priniesli skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti odovzdali  Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13. decembra 2014  po 14:00 hod. Aj tento rok už tradične prebrala Svetlo víťazná skautská družina z celoslovenskej súťaže Družina roka.  Betlehemské svetlo osobne prijal od zástupcov slovenského skautingu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave o 17-tej hodine. O niekoľko desiatok minút neskôr prevzali pred Prezidentským palácom Betlehemské svetlo aj vojaci dobrovoľníci Michal Olšakovský a Michal Dzuriš členovia Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Obyvatelia Bratislavy majú po prvýkrát jedinečnú príležitosť prevziať si Betlehemské svetlo na  miestach, kde sa začali písať vojenské dejiny nášho národa.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

POĎTE S NAMI NA HRANICE

Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu si množstvo návštevníkov našlo čas aj so svojimi ratolesťami a prišli do areálu vojenského múzea pri bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici. Organizátori podujatia predpokladali, že účasť bude nižšia kvôli nepriaznivému  daždivému počasiu, ale nestalo sa tak. Podujatie „Strihanie železnej opony na hranici“ odštartoval známy redaktor RTVS  Miroslav Minár, ktorý na začiatku predstavil prítomných  a vzácnych hostí, primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostku Miestneho úradu Kittsee Gabrielle Nabinger, ale aj viacerých starostov z okolitých obcí a miest dolného Rakúska. V úvodnom slove Miroslav Minár zdôraznil význam a zmysel tohto ojedinelého kultúrneho spomienkového podujatia, ktoré sa koná na štátnej hranici v Petržalke. Miroslav Minár ďalej pokračoval : „Vážení návštevníci a prítomní hostia, dnes oslavujeme 25.výročie „Nežnej revolúcie“. Tento deň 17. november sa stal štátnym sviatkom „Dňa boja za slobodu a demokraciu“. Je potrebné, aby mladá generácia vedela, ako ťažko sa rodila naša sloboda pred 25. rokmi, keď tisíce ľudí na Námestí SNP v Bratislave a v ďalších mestách Československej republiky žiadalo zrušenie vedúcej úlohy a odstúpenie KSČ a odstránenie totalitného režimu. O niekoľko dní sa totalitný režim zrútil a na hraniciach začali vojaci demontovať železnú oponu ( hraničné oplotenie z ostnatého drôtu). Na rozoberaní sa zúčastnili aj tisíce občanov pozdĺž celej hranici a každý občan si chcel odniesť na pamiatku aspoň kúsok ostnatého drôtu, ako suvenír. V Petržalskej časti nezostalo na hranici, ani kúsok ostnatého oplotenia, ako memento danej doby. Nuž, aby ľudia nezabudli na železnú oponu, dobrovoľníci z OZ „Zachráňme petržalské bunkre“ pred piatimi rokmi jeden úsek oplotenia na hranici postavili na  miestach, kde oplotenie v minulosti stálo, ako zábrana na hranici v Petržalke. Časť železnej opony  každý rok postavili z pôvodného historického ostnatého  drôtu priviazali trikolóry, tým vznikla tradícia akcie „Strihanie železnej opony na hranici“. Každý rok 17. novembra majú návštevníci jedinečnú možnosť získať kúsok pôvodného ostnatého drôtu, ktorý si môžu sami odstrihnúť kliešťami priamo na hranici“. Primátor Milan Ftáčnik v príhovore okrem iného, ocenil prácu dobrovoľníkov, ktorí odpracovali tisíce hodín na rekonštrukcii historického vojenského bunkra a stavbe Pamätníka železnej opony Petržalky. Slovami uznania nešetrila, ani starostka obce Kittsee  Gabriele Nabinger, ktorá v príhovore vyzdvihla význam vzniknutej cezhraničnej spolupráce s OZ „Zachráňme petržalské bunkre“. Neoddeliteľnou súčasťou celodenného programu bola prezentácia  Personálneho úradu OS SR Regrutačnej skupiny Bratislava, tím  rotnej  Márie Balážovej . V stane vojaci ponúkali návštevníkom zaujímavé propagačné materiály, časopisy a iné doplnky. Pri závore sa konala ukážka  Pasovej  a colnej  kontroly z čias socializmu na hranici, bola to poriadna tortúra. Členovia spolku histórie colníctva a finančnej správy Bratislava pod vedením pplk.  Jána Ščerbíka  predviedli ukážku kontroly batožín, neprihlásených devízových prostriedkov a prevážaného zakázaného tovaru. Druhú ukážku verejnosti predviedli vojenskí policajti s cvičeným psom. Napätý dav so zadržaným dychom sledoval vlčiaka Nera, ako sa rozbehol za utekajúcim páchateľom. O niekoľko minút páchateľa chytil za rukáv a stiahol ho na zem. Policajti pribehli, páchateľa spútali a naložili do vozidla Verejnej bezpečnosti. Tretiu ukážku  predviedli príslušníci pohraničnej stráže. O útek cez hraničné pásmo sa nečakane pokúsili dvaja vojaci pohraničnej stráže. Po pravidelnej veliteľskej kontrole na stanovišti využili časový úsek následnej kontroly, odhodili na zem osobné zbrane a rozbehli sa smerom na hraničnú čiaru. Keďže veliteľstvo o pripravovanom úteku vedelo, pripravili pascu, jedného vojaka zastrelili na mieste, druhý bol ťažko zranený a skončil v nemocnici. Na záver kultúrneho programu sa takmer všetci návštevníci doslova vrhli na strihanie železnej opony, symbolickú bránu z ostnatého drôtu rozstrihali veľkými nožnicami doslova za niekoľko minút.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Nuž láska ide cez žalúdok a dobré jedlo robí dobrých kamarátov. Pri bunkri BS-8 od skorého rána prebiehala súťaž vo varení vojenského guláša. Súťažilo päť družstiev,  jedno družstvo z obce Kittsee, ďalšie  Klub vojakov ČSĽA, OZ Mladá Petržalka, družstvo Straubit Rudolf Pelikán z Bratislavy a jedno družstvo obhajovalo maďarských spoluobčanov. „Celkovo bolo uvarených takmer štyristo porcií vojenského gulášu. Guláš bol zrejme výborný, pretože ak by sme si hneď na začiatku kultúrneho podujatia neodložili zopár porcií do vojenskej nádoby v bunkri, boli by sme my usporiadatelia o hlade. Všetok guláš zjedli návštevníci a pozvaní hostia“ povedal veliteľ bunkra Michal Olšakovský. Tradičné podujatie pod názvom „Poďte s nami na hranice“ sa aj napriek počasiu podarilo na výbornú vďaka redaktorovi RTVS Miroslavovi Minárovi a spolu usporiadateľom Vojenskému historickému ústavu Bratislava, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Mestskej časti Petržalka, Miestnemu úradu v Kittsse, Ministerstvu obrany SR, mediálnym partnerom Petržalským novinám, TV Bratislava, redakcii Reportér 24.sk, OZ Mladá Petržalka a OZ Preliezka. V súťaži o najlepší vojenský guláš prvé miesto získalo družstvo z obce Kittsee, druhé miesto OZ Mladá Petržalka a tretie miesto Klub vojakov ČSĽA.

Foto : Miroslav Košírer

Text : Linda Kollarik

 

Prvý ročník behu vojnových veteránov v Petržalke dopadol na výbornú

V areáli vojenského cintorína z 1.svetovej vojny a vojenského bunkra BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Petržalke bolo v stredu 5.11.2014 rušno ako v úli. Pri klasickej hraničnej závore, ktorá bola zároveň aj štart a cieľ pre účastníkov behu sa stretli vzácni hostia. Minister obrany Martin Glváč, 1.zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Peter Gajdoš, starosta MČ Petržalka Vladimír Bajan a ďalší zástupcovia z rezortu obrany. V úvodnom  slove redaktor RTVS  Miroslav Minár  predstavil vojakom vzácnych hostí a vyzdvihol význam tohto vojenského športového podujatia, ktoré sa koná  práve v miestach, kde sa tvorili aj dejiny našej armády. Okrem iného pripomenul účastníkom behu: „Dnes sme na miestach, ktoré boli dlhé roky zabudnuté, zanedbané a vďaka Občianskemu združeniu „Zachráňme petržalské bunkre“, ktoré svojou dlhoročnou dobrovoľníckou činnosťou obnovili a oživili vojenský bunker BS- 8 Hřbitov a areál sprístupnili širokej verejnosti.“ Prvý ročník behu zorganizovalo MO SR  pri príležitosti  Svetového dňa  behu a Dňa  vojnových veteránov.

Minister obrany Martin Glváč odštartoval „Beh na počesť vojnových veteránov“ tradične výstrelom z pištole. 50 vojakov v poľnej rovnošate a s osobnou výzbrojou Ozbrojených síl  SR a niekoľko civilistov vyrazilo na trasu o dĺžke 5,5 kilometra. „Beh na počesť vojnových veteránov je veľmi dobrou príležitosťou na pripomenutie si a vzdanie úcty všetkým veteránom. Som rád, že môžeme využiť tento beh na naše symbolické ďakujem. Vzdávame tým hold všetkým veteránom“ uviedol minister obrany Martin Glváč. Šéf rezortu obrany dúfa, že sa z tohto behu stane dlhoročná tradícia. Do stredajšieho behu sa zapojili aj úspešní športovci z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. „Je to veľmi dobrá myšlienka. Takýmito akciami si pripomíname tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes máme mier, slobodu a bojovali v tých najťažších bojoch,“ povedal po behu Matej Tóth, vicemajster Európy v chôdzi na 50 kilometrov. Účastníkov  behu  privítal v Petržalke aj starosta MČ Petržalka Vladimír Bajan okrem iného povedal: „Je to veľmi dobrá myšlienka usporadúvať v mestskej časti  Petržalka vojenské športové podujatia. Verím, že na druhom ročníku behu vojnových veteránov sa zúčastnia už aj športu chtiví Petržalčania. “Na záver zaželal športovcom veľa úspechov. Celkovým víťazom prvého ročníka sa stal príslušník 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, pre ktorého bol beh najmä spomienkou na kolegu, ktorý tragicky zahynul. „Bude to za chvíľku rok, čo zahynul jeden príslušník, s ktorým som slúžil dlhé roky a s ním som absolvoval takýchto podujatí dosť,“ povedal víťaz behu. Medzi ženami bola najrýchlejšia vojačka II. stupňa Nikola Lapošová. „Bolo to dosť namáhavé, po betóne, ešte so samopalom, plus maska, v kanadách, nebolo to nič ľahké, povedala ženská víťazka behu. Počas behu mali všetci účastníci pripnutý symbol Dňa vojnových veteránov – červený mak, ktorý po dobehnutí symbolicky položili na hroby a zapálili sviečky. Vojnoví veteráni prvýkrát prijali červený mak ako symbol úcty vojnovým obetiam už v roku 1920. Tento symbol sa objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea „Na Flámskych poliach“. Počas vojny slúžil ako vojenský chirurg, no bolesť, útrapy a smrť vojakov sa ho hlboko dotýkali. Písanie poézie mu pomáhalo vysporiadať sa s ťažobou vojny. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách a dodnes je symbolom Dňa vojnových veteránov pri spomienkových stretnutiach v mnohých krajinách. Po ukončení športového  podujatia mali účastníci behu možnosť navštíviť vojenské múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov,  kde ich sprevádzal veliteľ bunkra Michal Olšakovský. Športovcov oboznámil s vojenskými dejinami Československej a Slovenskej armády. Veliteľ bunkra taktiež  povedal: „Je to výborný nápad usporiadateľa MO SR zorganizovať vojenské športové podujatia  v historickom  Československom obrannom opevnení  Petržalky, čiže spojiť vojenské športové podujatie s kultúrnym vyžitím účastníkov behu.“Všetci športovci boli obdarovaní aj zaujímavými knihami, ktoré darovala Miestna knižnica Petržalka.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Text : MO SR + Miroslav Košírer

Foto : Miroslav Košírer