Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 21, 2016 @ 6:55
" Tak prisaháme,, 1938.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 20, 2016 @ 23:02
Už niekoľko dní sa koná detský denný vojenský tábor v Bratislave - Petržalke na Kopčianskej ulici pri bunkri BS – 8. Deti majú počas vojenského tábora rôzne kultúrne, športové podujatia, futbal, streľbu zo vzduchoviek a lukov na terč. Neoddeliteľnou súčasťou programu je naučiť deti správne zakladať a uhasiť oheň, variť na ohnisku, upratovať. Tiež dielenské práce s drevom, železom. Deti každý deň spoznávajú v interiéri vojenského múzea aj dejiny československej a slovenskej armády. Celý týždeň je práca detí hodnotená animátormi prostredníctvom bodov. Za úspešne zvládnuté aktivity dostávajú červené body a za neposlušnosť dostávajú čierne. Na konci týždňa prichádza vyhodnotenia a deti získajú diplomy a vojenské hodnosti. Na tento deň sa deti tešia celý týždeň. Z tábora odchádzajú malý kapitáni,plukovníci spokojní a spokojní sú aj rodičia.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 20, 2016 @ 22:58
Cyklistické túry okolo Petržalských bunkrov sú pre verejnosť stále príťažlivé a atraktívne.
5    View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 20, 2016 @ 10:56
Legendárna loď Šturec dostáva nový šat.
Každá pozvánka je pre reportéra zaujímavá, treba si vedieť vybrať, či dáte prednosť účasti na recepcii firmy, alebo zaujímavej brigáde. Vybral som si tú druhú. Brigáda – lodné múzeum Šturec sa konala v sobotu 16.07. 2016. Prišli aj starí zamestnanci Dunajskej plavby. Viacerí nadšenci dobehli v priebehu dňa. Na palube lode niektorí brigádnici už oškrabávali starú farbu z plášťa hornej časti. Jeden z bývalých lodníkov si vysúkal rukávy a pustil sa do krájania cibule, mäsa, následne pripravené ingrediencie vysypal do rozpáleného kotla a začal variť lodnícky dunajský guláš, ktorý rozvoniaval do širokého okolia. Aj tento krát sa brigáda uskutočnila so súhlasom majiteľa lode – Slovenského technického múzea a pod záštitou Slovenského plavebného kongresu. Remorkér Šturec bol zapísaný do zoznamu technických pamiatok pred tromi rokmi. Na jeho palubu vedie vratká lávka a strmé schodíky. „Chceme Šturec obnoviť taký, aký naozaj bol. Hoci už nebude schopný prevádzky, nepotrebujeme z neho mať akúsi potemkinovskú dedinu,“ povedal nám dobrovoľník Juraj Bohunský, bývalý zamestnanec podniku Slovenská plavba a prístavy, bývalý redaktor odborného časopisu a autor niekoľkých kníh s lodnou tematikou. Starý remorkér riadne poškodil zub času. Tento rok sme dokončili palubu miestnosť kormidelníka. Okolo paluby dnes natierame kryty na oknách, čakajú nás opravy interiérov paluby a celej strojovne. Rôzne haraburdia sme už odtiaľto vyniesli za jeden veľkokapacitný kontajner. Našli sme aj pozostatky kuchyne, kde sa varilo na peci s naftovým horákom. Jedlo sa podávalo cez okienko, sedelo sa v jedálni v ktorej je ešte pôvodný nábytok. Vedľa v kúpeľni je práčka „automatika“ z éry nezničiteľných socialistických tatramatiek. Šturec kedysi brázdil Dunaj takmer po celej jeho dĺžke od Čierneho mora až po prístavy v Nemecku. Posádku obvykle tvorilo 14 lodníkov, no na niektorých úsekoch trasy pristupovali ďalší: traťoví kormidelníci, colníci, rádiotechnici. Loď považovali lodníci za svoj druhý domov na niekoľko mesiacov. Na dverách sú ešte menovky, vnútri leží na pričniach niekoľko originálnych uniforiem. Škoda len, že mnohé artefakty nám zničili vandali“ povedal nám Juraj Bohunský. Koľko peňazí treba na rekonštrukciu? „To sa nedá presne vyčísliť. Základný hrubý odhad je 100 až 150-tisíc Eur. Ak by sme všetko chceli urobiť dokonale, táto suma zrejme nebude konečná. Veríme, že sa nám podarí loď úspešne dokončiť. Druhú brigádu chceme zorganizovať v druhej polovici septembra. A tak pomôžeme dobrej veci.“ prezradil nám dobrovoľník a odborník na železo Pavel Kara.
   View on Facebook
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 10, 2016 @ 3:10
Detský vojenský tábor v areáli vojenského múzea v bunkri BS - 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke.
1    View on Facebook

Pridajte sa k nám a venujte 2 % z Vašich daní na rekonštrukciu a vybavenie interiéru vojenského bunkra BS-8 Hřbitov

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre Občianskeho združenia  „Zachráňme petržalské bunkre“ Bratislava. Získané finančné prostriedky investujeme na záchranu historickej kultúrnej pamiatky vojenského bunkra BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza v obrannej línii Československého obranného opevnenia Petržalky na Kopčianskej ulici  pozdĺž  Rakúskej hranice. V roku 2009 sa Občianske združenie vytvorené z dobrovoľníkov, novinárov, študentov a dôchodcov podujalo zrekonštruovať najväčší vojenský bunker na Slovensku. Z bývalého zdevastovaného objektu známeho verejnosti ako hniezdo narkomanov a bezdomovcov  sme za dva a pol roka vybudovali prvé vojenské múzeum na Slovensku. Interiér vojenského objektu sme obohatili množstvom historických fotografických dokumentov a artefaktov prevažne z prvej a druhej svetovej vojny. Naša činnosť nie je  zameraná len na rekonštrukčné práce na objekte, ale predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách Československa a Slovenskej armády. Neoddeliteľnou súčasťou  projektu je tvorba a usporadúvanie kultúrnych a branno-športových podujatí pre školy. Napríklad ,,Plná poľná na bicykloch cez bojové línie Petržalky “, vojenské ukážky „Oslobodenie Bratislavy“ 4.4.1945, ,,Mobilizácia 1938“ ,,Tak prisaháme“, „Deň detí v bunkri“, a ďalšie zaujímavé podujatia. Na začiatku realizácie tohto projektu sme nepredpokladali, že o vojenské múzeum bude taký veľký záujem verejnosti. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka ľudom, ktorým záleží na záchrane našich kultúrnych pamiatok a to Vojenský historický ústav Bratislava. Bez finančnej podpory vedenia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Ing.  Imricha Béreša, SPAP Bratislava, Ing. Jaroslava Michalca, Magistrátu hl. mesta SR  Bratislavy, mestskej časti Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, Ministerstva obrany SR, by sa nám nepodarilo zachrániť unikátnu vojenskú pamiatku Obrannú líniu Československého opevnenia Bratislavy. Vojenské Múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov doposiaľ navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, prevažne žiaci, mládež a rodiny s deťmi.  Kultúrnu pamiatku  pomerne často navštevujú aj popredné osobnosti nášho kultúrneho, politického, spoločenského života a zahraniční diplomati. Tento projekt je realizovaný v prospech verejného záujmu. V roku 2011 získalo Občianske združenie ocenenie Ministerstva obrany SR. Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita, ochota a presvedčenie našich dobrovoľníkov, ale aj priazeň verejnosti – jednotlivcov, organizácií a spoločností. Aj vďaka Vašim 2 % z dane budeme môcť aj naďalej zveľaďovať túto historickú pamiatku a zachovať tak kúsok histórie pre naše deti.

Tlacivo.doc

Púť Betlehemského svetla v roku 2014

Betlehemské svetlo tento rok si môžu Petržalčania prísť prevziať každý deň od 14:00 hod do 18:00 hod do veliteľskej miestnosti v bunkri BS- 8  Hřbitov na Kopčianskej ulici. Už po 25. krát priniesli skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti odovzdali  Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13. decembra 2014  po 14:00 hod. Aj tento rok už tradične prebrala Svetlo víťazná skautská družina z celoslovenskej súťaže Družina roka.  Betlehemské svetlo osobne prijal od zástupcov slovenského skautingu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave o 17-tej hodine. O niekoľko desiatok minút neskôr prevzali pred Prezidentským palácom Betlehemské svetlo aj vojaci dobrovoľníci Michal Olšakovský a Michal Dzuriš členovia Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Obyvatelia Bratislavy majú po prvýkrát jedinečnú príležitosť prevziať si Betlehemské svetlo na  miestach, kde sa začali písať vojenské dejiny nášho národa.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

POĎTE S NAMI NA HRANICE

Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu si množstvo návštevníkov našlo čas aj so svojimi ratolesťami a prišli do areálu vojenského múzea pri bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici. Organizátori podujatia predpokladali, že účasť bude nižšia kvôli nepriaznivému  daždivému počasiu, ale nestalo sa tak. Podujatie „Strihanie železnej opony na hranici“ odštartoval známy redaktor RTVS  Miroslav Minár, ktorý na začiatku predstavil prítomných  a vzácnych hostí, primátora hl. mesta SR Bratislavy Milana Ftáčnika a starostku Miestneho úradu Kittsee Gabrielle Nabinger, ale aj viacerých starostov z okolitých obcí a miest dolného Rakúska. V úvodnom slove Miroslav Minár zdôraznil význam a zmysel tohto ojedinelého kultúrneho spomienkového podujatia, ktoré sa koná na štátnej hranici v Petržalke. Miroslav Minár ďalej pokračoval : „Vážení návštevníci a prítomní hostia, dnes oslavujeme 25.výročie „Nežnej revolúcie“. Tento deň 17. november sa stal štátnym sviatkom „Dňa boja za slobodu a demokraciu“. Je potrebné, aby mladá generácia vedela, ako ťažko sa rodila naša sloboda pred 25. rokmi, keď tisíce ľudí na Námestí SNP v Bratislave a v ďalších mestách Československej republiky žiadalo zrušenie vedúcej úlohy a odstúpenie KSČ a odstránenie totalitného režimu. O niekoľko dní sa totalitný režim zrútil a na hraniciach začali vojaci demontovať železnú oponu ( hraničné oplotenie z ostnatého drôtu). Na rozoberaní sa zúčastnili aj tisíce občanov pozdĺž celej hranici a každý občan si chcel odniesť na pamiatku aspoň kúsok ostnatého drôtu, ako suvenír. V Petržalskej časti nezostalo na hranici, ani kúsok ostnatého oplotenia, ako memento danej doby. Nuž, aby ľudia nezabudli na železnú oponu, dobrovoľníci z OZ „Zachráňme petržalské bunkre“ pred piatimi rokmi jeden úsek oplotenia na hranici postavili na  miestach, kde oplotenie v minulosti stálo, ako zábrana na hranici v Petržalke. Časť železnej opony  každý rok postavili z pôvodného historického ostnatého  drôtu priviazali trikolóry, tým vznikla tradícia akcie „Strihanie železnej opony na hranici“. Každý rok 17. novembra majú návštevníci jedinečnú možnosť získať kúsok pôvodného ostnatého drôtu, ktorý si môžu sami odstrihnúť kliešťami priamo na hranici“. Primátor Milan Ftáčnik v príhovore okrem iného, ocenil prácu dobrovoľníkov, ktorí odpracovali tisíce hodín na rekonštrukcii historického vojenského bunkra a stavbe Pamätníka železnej opony Petržalky. Slovami uznania nešetrila, ani starostka obce Kittsee  Gabriele Nabinger, ktorá v príhovore vyzdvihla význam vzniknutej cezhraničnej spolupráce s OZ „Zachráňme petržalské bunkre“. Neoddeliteľnou súčasťou celodenného programu bola prezentácia  Personálneho úradu OS SR Regrutačnej skupiny Bratislava, tím  rotnej  Márie Balážovej . V stane vojaci ponúkali návštevníkom zaujímavé propagačné materiály, časopisy a iné doplnky. Pri závore sa konala ukážka  Pasovej  a colnej  kontroly z čias socializmu na hranici, bola to poriadna tortúra. Členovia spolku histórie colníctva a finančnej správy Bratislava pod vedením pplk.  Jána Ščerbíka  predviedli ukážku kontroly batožín, neprihlásených devízových prostriedkov a prevážaného zakázaného tovaru. Druhú ukážku verejnosti predviedli vojenskí policajti s cvičeným psom. Napätý dav so zadržaným dychom sledoval vlčiaka Nera, ako sa rozbehol za utekajúcim páchateľom. O niekoľko minút páchateľa chytil za rukáv a stiahol ho na zem. Policajti pribehli, páchateľa spútali a naložili do vozidla Verejnej bezpečnosti. Tretiu ukážku  predviedli príslušníci pohraničnej stráže. O útek cez hraničné pásmo sa nečakane pokúsili dvaja vojaci pohraničnej stráže. Po pravidelnej veliteľskej kontrole na stanovišti využili časový úsek následnej kontroly, odhodili na zem osobné zbrane a rozbehli sa smerom na hraničnú čiaru. Keďže veliteľstvo o pripravovanom úteku vedelo, pripravili pascu, jedného vojaka zastrelili na mieste, druhý bol ťažko zranený a skončil v nemocnici. Na záver kultúrneho programu sa takmer všetci návštevníci doslova vrhli na strihanie železnej opony, symbolickú bránu z ostnatého drôtu rozstrihali veľkými nožnicami doslova za niekoľko minút.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Nuž láska ide cez žalúdok a dobré jedlo robí dobrých kamarátov. Pri bunkri BS-8 od skorého rána prebiehala súťaž vo varení vojenského guláša. Súťažilo päť družstiev,  jedno družstvo z obce Kittsee, ďalšie  Klub vojakov ČSĽA, OZ Mladá Petržalka, družstvo Straubit Rudolf Pelikán z Bratislavy a jedno družstvo obhajovalo maďarských spoluobčanov. „Celkovo bolo uvarených takmer štyristo porcií vojenského gulášu. Guláš bol zrejme výborný, pretože ak by sme si hneď na začiatku kultúrneho podujatia neodložili zopár porcií do vojenskej nádoby v bunkri, boli by sme my usporiadatelia o hlade. Všetok guláš zjedli návštevníci a pozvaní hostia“ povedal veliteľ bunkra Michal Olšakovský. Tradičné podujatie pod názvom „Poďte s nami na hranice“ sa aj napriek počasiu podarilo na výbornú vďaka redaktorovi RTVS Miroslavovi Minárovi a spolu usporiadateľom Vojenskému historickému ústavu Bratislava, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Mestskej časti Petržalka, Miestnemu úradu v Kittsse, Ministerstvu obrany SR, mediálnym partnerom Petržalským novinám, TV Bratislava, redakcii Reportér 24.sk, OZ Mladá Petržalka a OZ Preliezka. V súťaži o najlepší vojenský guláš prvé miesto získalo družstvo z obce Kittsee, druhé miesto OZ Mladá Petržalka a tretie miesto Klub vojakov ČSĽA.

Foto : Miroslav Košírer

Text : Linda Kollarik

 

Prvý ročník behu vojnových veteránov v Petržalke dopadol na výbornú

V areáli vojenského cintorína z 1.svetovej vojny a vojenského bunkra BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Petržalke bolo v stredu 5.11.2014 rušno ako v úli. Pri klasickej hraničnej závore, ktorá bola zároveň aj štart a cieľ pre účastníkov behu sa stretli vzácni hostia. Minister obrany Martin Glváč, 1.zástupca náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálporučík Peter Gajdoš, starosta MČ Petržalka Vladimír Bajan a ďalší zástupcovia z rezortu obrany. V úvodnom  slove redaktor RTVS  Miroslav Minár  predstavil vojakom vzácnych hostí a vyzdvihol význam tohto vojenského športového podujatia, ktoré sa koná  práve v miestach, kde sa tvorili aj dejiny našej armády. Okrem iného pripomenul účastníkom behu: „Dnes sme na miestach, ktoré boli dlhé roky zabudnuté, zanedbané a vďaka Občianskemu združeniu „Zachráňme petržalské bunkre“, ktoré svojou dlhoročnou dobrovoľníckou činnosťou obnovili a oživili vojenský bunker BS- 8 Hřbitov a areál sprístupnili širokej verejnosti.“ Prvý ročník behu zorganizovalo MO SR  pri príležitosti  Svetového dňa  behu a Dňa  vojnových veteránov.

Minister obrany Martin Glváč odštartoval „Beh na počesť vojnových veteránov“ tradične výstrelom z pištole. 50 vojakov v poľnej rovnošate a s osobnou výzbrojou Ozbrojených síl  SR a niekoľko civilistov vyrazilo na trasu o dĺžke 5,5 kilometra. „Beh na počesť vojnových veteránov je veľmi dobrou príležitosťou na pripomenutie si a vzdanie úcty všetkým veteránom. Som rád, že môžeme využiť tento beh na naše symbolické ďakujem. Vzdávame tým hold všetkým veteránom“ uviedol minister obrany Martin Glváč. Šéf rezortu obrany dúfa, že sa z tohto behu stane dlhoročná tradícia. Do stredajšieho behu sa zapojili aj úspešní športovci z Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica. „Je to veľmi dobrá myšlienka. Takýmito akciami si pripomíname tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes máme mier, slobodu a bojovali v tých najťažších bojoch,“ povedal po behu Matej Tóth, vicemajster Európy v chôdzi na 50 kilometrov. Účastníkov  behu  privítal v Petržalke aj starosta MČ Petržalka Vladimír Bajan okrem iného povedal: „Je to veľmi dobrá myšlienka usporadúvať v mestskej časti  Petržalka vojenské športové podujatia. Verím, že na druhom ročníku behu vojnových veteránov sa zúčastnia už aj športu chtiví Petržalčania. “Na záver zaželal športovcom veľa úspechov. Celkovým víťazom prvého ročníka sa stal príslušník 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, pre ktorého bol beh najmä spomienkou na kolegu, ktorý tragicky zahynul. „Bude to za chvíľku rok, čo zahynul jeden príslušník, s ktorým som slúžil dlhé roky a s ním som absolvoval takýchto podujatí dosť,“ povedal víťaz behu. Medzi ženami bola najrýchlejšia vojačka II. stupňa Nikola Lapošová. „Bolo to dosť namáhavé, po betóne, ešte so samopalom, plus maska, v kanadách, nebolo to nič ľahké, povedala ženská víťazka behu. Počas behu mali všetci účastníci pripnutý symbol Dňa vojnových veteránov – červený mak, ktorý po dobehnutí symbolicky položili na hroby a zapálili sviečky. Vojnoví veteráni prvýkrát prijali červený mak ako symbol úcty vojnovým obetiam už v roku 1920. Tento symbol sa objavil v básni kanadského lekára Johna McCrea „Na Flámskych poliach“. Počas vojny slúžil ako vojenský chirurg, no bolesť, útrapy a smrť vojakov sa ho hlboko dotýkali. Písanie poézie mu pomáhalo vysporiadať sa s ťažobou vojny. Červený mak z jeho básne je obrazom preliatej krvi na svetových bojiskách a dodnes je symbolom Dňa vojnových veteránov pri spomienkových stretnutiach v mnohých krajinách. Po ukončení športového  podujatia mali účastníci behu možnosť navštíviť vojenské múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov,  kde ich sprevádzal veliteľ bunkra Michal Olšakovský. Športovcov oboznámil s vojenskými dejinami Československej a Slovenskej armády. Veliteľ bunkra taktiež  povedal: „Je to výborný nápad usporiadateľa MO SR zorganizovať vojenské športové podujatia  v historickom  Československom obrannom opevnení  Petržalky, čiže spojiť vojenské športové podujatie s kultúrnym vyžitím účastníkov behu.“Všetci športovci boli obdarovaní aj zaujímavými knihami, ktoré darovala Miestna knižnica Petržalka.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.

Text : MO SR + Miroslav Košírer

Foto : Miroslav Košírer