Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 19, 2017 @ 21:36
Vojenské múzeum v historickom bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Petržalke už objavili aj zahraniční študenti. Tento týždeň prišli na exkurziu študenti z Gymnázia z mesta Ottawa v Kanade. V stredu prišli na návštevu stredoškoláci z Maďarského mesta Debrecen. Pred týždňom prišli stredoškoláci z Viedne. Všetkým návštevníkom sme položili tú istú otázku, „Odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto vojenskom múzeu v Bratislave – Petržalke?“ Všetci nám tvrdili, že informácie o bunkri si našli na našej internetovej stránke. Maďarskí študenti nám povedali, že informácie získali z maďarského kultúrneho strediska v Bratislave. No a ako sa im v múzeu páčilo to hovoria jasnou rečou naše fotografie.

Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 12, 2017 @ 22:59
Bohom zabudnuté deti.
Počas vojny nemala žiadna iná armáda zriadený „Detský domov“ Do Čs. vojenskej jednotky prichádzali často i rodiny s deťmi a prarodičia. Pokiaľ otcovia a niektoré matky plnili svoje bojové úlohy, prevzal starostlivosť o ich najbližších sociálny referát pod patronátom Čs. červeného kríža, zriadený pri náhradnom pluku v Buzuluku. Narodilo sa tam a vyrastalo mnoho detí z manželstiev uzatvorených na fronte. Prvým narodeným dieťaťom v Buzuluku v Rusku bol Tomáš Kolský, jeho otec bojoval pri Sokolove. Medzi ďalšími bol syn tankistu por. Jiřího Lízálka, ktorý zahynul 6. apríla 1945 v bojoch v priestoroch pri Moravskej Ostrave. Vo vrecku zastreleného našli neotvorený dopis so správou od manželky o ich práve novonarodenom synovi Jiříkovi. Tým šťastnejším deťom zostali obidvaja rodičia. Pre všetky maloleté deti bol zriadený „Detský domov“. O deti bolo dobre postarané, dostávali prednostne potraviny, oblečenie, ktoré im ušili z československých vojenských uniforiem, chodili do miestnych sovietskych škôl. Súčasne sa učili i česky a slovensky. Starší ľudia zostali do konca vojny v Buzuluku a „Detský domov“ bol prevedený k náhradnému pluku do Jefremova. Bývalo v ňom okolo 40 detí. Niektoré deti sa do našej armády dostali až na Slovensku, a to rôznymi dobrodružnými cestami: utiekli z nacistických táborov, alebo prišli s rodičmi z partizánskych oddielov a úkrytov, kde sa schovávali pred fašistami. O jednom takomto osude dieťaťa bol nakrútený film Karla Kachynu „Práček“.
Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 8, 2017 @ 8:01
Čestnú stráž prezidenta SR navštívili príslušníci Hradní stráže Praha.
Pri príležitosti osláv „Dňa armády Českej republiky“ navštívili v dňoch 27.-28. júna priestory Duklianskych kasární príslušníci Hradní stráže Praha. Jedenásťčlennú delegáciu privítal na pôde útvaru veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR plukovník Miroslav Ištván. Čestná stráž prezidenta SR v rámci medzinárodnej spolupráce pripravila pre zahraničných hostí pestrý program. Okrem prezentácie útvaru a prehliadky hlavného mesta SR Bratislavy navštívili aj vojenské historické múzeum v bunkri BS-8 a vojenský historický cintorín z prvej svetovej vojny na Kopčianskej ulici v Petržalke. Pre českých kolegov pripravili vojaci aj prehliadku reprezentačných priestorov sídla prezidenta SR, pozreli si kaplnku zasvätenej patrónke baníkov, geológov a architektov - Svätej Barbory. Po prehliadke priestorov Prezidentského paláca nasledoval slávnostný akt výmeny stráží, ktorý hostia pozorovali s neskrývaným profesionálnym záujmom. Na záver dvojdňovej návštevy veliteľ delegácie poručík Václav Horák vo svojom záverečnom príhovore srdečne poďakoval plukovníkovi Ištvánovi za prijatie a Čestnej stráži prezidenta SR zaželal veľa síl pri plnení jedinečných úloh v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 4, 2017 @ 21:19
Príprava jednotky rýchleho nasadenia v bunkri BS - 8 Hřbitov v Petržalke. Detský denný vojenský tábor je v plnom prúde.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjúl 4, 2017 @ 18:37
Študenti stredných škôl z krajov objavili vojenské múzeum v bunkri BS-8 v Bratislave - Petržalke.
Podľa názoru ministra školstva SR Petra Plavčana, extrémizmus sa mnohokrát tvári ako vlastenectvo, ale tie dôsledky sú úplne iné. „Vlastenectvo vedie k láske k vlasti, k ochrane životného prostredia, k láske k ľuďom, ale extrémizmus vedie k potláčaniu osobnej slobody, ako sa to dialo v koncentračných táboroch, ale aj k vyvražďovaniu a ponižovaniu ľudskej dôstojnosti.“ vyhlásil to pred časom minister Plavčan počas návštevy Múzea holokaustu v Seredi a zároveň odporučil školám, aby so žiakmi navštevovali Múzeum holokaustu. Na základe odporúčania niektoré gymnáziá z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja túto možnosť využili a navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Pri tejto príležitosti sa niektoré školy rozhodli a spojili si tento výlet aj s návštevou Vojenského múzea v historickom opevnení Petržalky v bunkri BS-8 Hřbitov na Kopčianskej ulici v Bratislave. Nuž, opýtali sme sa učiteliek z uvedených krajov ako sa dozvedeli o vojenskom múzeu v bunkri. ,,Na našom gymnáziu v Prievidzi máme žiakov, ktorí sa zaujímajú o vojenské dejiny, oni nám odporučili bunker, tak sme si tento výlet spojili a myslím si, že sme urobili dobre. V Seredi sa dozvedeli žiaci o holokauste a vo vojenskom múzeu sa oboznámili s dejinami československej armády a o prvej aj druhej svetovej vojne a to je veľmi dobré spojenie. Bonus pre našich žiakov bolo prekvapenie a to, že členovia občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre poobliekali viacerých študentov v bunkri do historických uniforiem, zapožičali im čiapky, výstroj a výzbroj bývalých vojakov a tak si mohli na vlastnej koži vyskúšať plnú poľnú na miestach, kde sa tvorili naše vojenské dejiny“, povedala nám učiteľka pani Mária R. ,,Je to krásny vojenský areál, žiaci mali jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o vojenských dejinách v originálnom bunkri, ako v škole pri tabuli“, s úsmevom nám povedala učiteľka Eva H. z gymnázia v Trnave, podobne odpovedali aj učiteľky z Galanty, Skalice, Trenčína a Popradu. Žiaci stredných a základných škôl z Bratislavy a okolia, ktorí v tomto pred prázdninovom období chodievajú do vojenského múzea už tradične v rámci branného cvičenia si vypočujú historické fakty o vojenskom bunkri z obdobia roku 1936 - 45. V areáli bunkra vojaci Regrutačného strediska Bratislava pod vedením rot. Jána Balažíka oboznamovali študentov o ich činnosti a špecifikách služby v Ozbrojených silách SR, príslušníci Vojenskej polície Bratislava sa prezentovali študentom prostredníctvom statickej ukážky techniky, výstroje a výzbroje. Svoju šikovnosť si študenti mali možnosť vyskúšať počas čiastkových branných cvičení ako hod granátom, použitie prostriedkov individuálnej ochrany jednotlivca, maskovanie a iné. V programe sa predstavila Čestná stráž prezidenta, ukázali historické uniformy, zbrane a vojenskú disciplínu. Na záver branného cvičenia bola pre študentov pripravená kynologická ukážka poslušnosti psa a ukážka zadržania páchateľa, ktorú zorganizovalo občianske združenie Major pod vedením Martina Wurellyho. Usporadúvanie branno-športových hier pre stredoškolákov v areáli bunkra BS-8 sa koná už štyri roky vďaka podpore Ministerstva obrany SR, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, Vojenského historického ústavu Bratislava a Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Koniec školského roka klope na dvere, slovo sme dali aj podpredsedovi OZ ZPB Michalovi Dzurišovi s otázkou ako hodnotí záujem a účasť škôl na branno-športových hrách v areáli vojenského múzea. „Ak porovnám záujem škôl o branno-športové hry s rokom 2016, tento rok bol o takmer 30% vyšší, čiže za 3 mesiace 29 škôl. Tieto branné aktivity sú pre školy dobrovoľné, ale ak by branná príprava bola povinná, tak ako to navrhuje Minister obrany Peter Gajdoš (chce vrátiť brannú výchovu do škôl), bol by záujem obrovský. Mladých treba viesť k vlastenectvu. Študenti by sa podľa neho mali učiť základom prvej pomoci, ako reagovať v krízových situáciách a tiež o právomociach štátnych orgánov. Branná výchova by sa mohla vrátiť späť do škôl. Tak by sa zvýšil záujem. Cieľom spoločných projektov je podporiť proces personálneho doplňovania OS SR, participovať na pozitívnej prezentácii Ozbrojených síl SR a podporovať výchovu občanov k vlastenectvu a ich prípravu na obranu štátu.“

Toto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovjún 27, 2017 @ 7:12
Prázdniny klopú na dvere a u nás na zámku je v týchto dňoch rušno ako v úli. Do vojenského múzea v bunkri BS - 8 na Kopčianskej ulici v Petržalke, denne prichádza viac ako stovka žiakov z rôznych Bratislavských škôl, ale aj žiaci z Bratislavského kraja a z Rakúskeho mesta Viedeň. Vojenské múzeum je zamerané na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách československej a slovenskej armády.Táto oblasť je zaujímavá pre školy aj tým, že sa tam nachádza historický vojenský cintorín z 1. svetovej vojny, na ktorom sú pochovaní vojaci z desiatich krajín Európy.

„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

Záštitu nad podujatím prevzali Ing. Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka a Dr. Gabriele Nabinger, starostka obce Kittsee, poslanec NR SR Mgr. Karol Farkašovský PhDr.

      

P O Z V Á N K A

 

Spomienkové podujatie sa koná 17.11.2016 pri príležitosti štátneho sviatku  „Dňa boja za slobodu a demokraciu“ pod názvom

„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

6.ročník spomienkového podujatia „Strihanie železnej opony na štátnej hranici“ pri vojenskom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici v Bratislave – Petržalke.

1

P R O G R A M :

Od 11:00 hod. Program pre deti a mládež pripravilo Občianske združenie SK Bratislava. Deti a mládež budú mať jedinečnú príležitosť zúčastniť sa súťaže „Plná poľná“, obliecť sa budú môcť do originálnej vojenskej nepriestrelnej vesty s prilbou a vyskúšať si streľbu z airsoftovej pištole na terč. Nebude chýbať ani streľba z expanzného samopalu pre začiatočníkov ale aj pre tých skúsenejších. Víťazi súťaže v streľbe z pištole získajú zaujímavé vecné ceny.

11:00 hod. Rozhovor o činnosti  Kynologického klubu Matis s moderátorom programu redaktorom RTVS Miroslavom Minárom.

11:00 hod. Výstava fotodokumentov pod názvom „Takí sme boli“ zaujímavé fotografie z Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave v roku 1989 v podzemí vojenského bunkra.

11:00 hod. Vojenská polícia MO SR v prezentačnom stane bude prezentovať svoju činnosť a výsledky v oblasti kriminality.

11:00 hod. Pracovník Ústavu pamäti národa bude prezentovať výstavu fotodokumentov v areáli originálnej časti železnej opony (plot z ostnatého drôtu) „Vraždy na hraniciach za totalitného režimu“

Od 12:30 hod. Vojaci pohraničnej stráže v historických uniformách budú hliadkovať pri Železnej opone na hranici a pri hraničnej závore budú pohraničiari vykonávať kontrolu pasov a cestovných dokladov tak ako za totalitného režimu.

12:30 hod. Počas celého popoludnia bude spríjemňovať atmosféru podujatia country skupina Rýchle šípy so známymi a obľúbenými skladbami „Cesta na západ je voľná“ a ďalšie iné.

O 14:00 hod. Na pódiu sa prihovoria návštevníkom spomienkového podujatia pozvaní hostia.

Od 14:30 hod. Živá ukážka útoku psej svorky. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pred časom odhalili pamätnú tabuľu jednej z obetí Železnej opony Hartmutovi Tautzovi z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Tento hrôzostrašný prípad sa stal pred 30 rokmi. Hartmut mal vtedy len 18 rokov, keď sa rozhodol prestrihnúť ostnaté drôty na hranici. Občianske združenie Major.SK a Kynologický klub Matis pripravili živú ukážku útoku pohraničiarskych psov na Hartmuta Tautza podľa vyšetrovacích spisov z ÚPN. V roku 1986 sa chcel dostať do Nemeckej spolkovej republiky cez Železnú oponu v Petržalke. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pri pokuse o prekročenie štátnej hranice sa mu podarilo prestrihať oplotenie a podliezť ho, následne sa rozbehol cez kukuričné pole smerom k rakúskej hranici. Keď pohraničníci zistili narušenie signálnej steny vypustili špeciálne cvičenú svorku psov po stope narušiteľa. Po 250  metroch Hartmuta  psy dobehli, zvalili na zem a začali ho hrýzť do hlavy a ďalších častí tela. Následne pribehli aj pohraničiari jedného psa pripli k obojku, druhý išiel preskúmať okolie, ale ťažko zraneného chlapca nechali ležať v kukuričnom poli. Namiesto poskytnutia pomoci zranenému, vysielačkou ohlásili veliteľovi zadržanie narušiteľa. Zraneného následne naložili do vojenského vozidla a odviezli na výsluch do objektu Pohraničného útvaru. Po výsluchu veliaci dôstojník privolal sanitku ÚNZ,  ktorá odviezla ťažko zraneného a krvácajúceho Hartmuta do Vojenskej nemocnici. Lekári zranenému už pomôcť nedokázali a po niekoľkých hodinách zomrel na následky zranenia útočiacej svorky.Následne sa pozvaní hostia a návštevníci presunú k železnej opone, z ktorej si budú mať možnosť odstrihnúť časť z originálneho ostnatého drôtu s uviazanou trikolórou, ako symbol bývalej železnej opony.

Od 15:00 hod. opäť vystúpi obľúbená country skupina Rýchle šípy s populárnymi

OZ Major streľba z expanzných samopalov, streľba z luku pre návštevníkov podujatia

Od 17:00 hod. Na záver podujatia bude po prvý krát na Slovensku farebne osvetlený vojenský historický bunker v podobe trikolóry, príjemnú atmosféru večera dotvoria aj dve pyrotechnické sviece.

 

Počas celého dňa bude k dispozícii stánok s občerstvením, ponúkať budú vojenský guláš, nealkoholické nápoje a iné občerstvenie pracovníci spoločnosti Straubyt, s.r.o., Petržalka.

Zmena programu je vyhradená !

2

 

 

Pridajte sa k nám a venujte 2 % z Vašich daní na rekonštrukciu a vybavenie interiéru vojenského bunkra BS-8 Hřbitov

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre Občianskeho združenia  „Zachráňme petržalské bunkre“ Bratislava. Získané finančné prostriedky investujeme na záchranu historickej kultúrnej pamiatky vojenského bunkra BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza v obrannej línii Československého obranného opevnenia Petržalky na Kopčianskej ulici  pozdĺž  Rakúskej hranice. V roku 2009 sa Občianske združenie vytvorené z dobrovoľníkov, novinárov, študentov a dôchodcov podujalo zrekonštruovať najväčší vojenský bunker na Slovensku. Z bývalého zdevastovaného objektu známeho verejnosti ako hniezdo narkomanov a bezdomovcov  sme za dva a pol roka vybudovali prvé vojenské múzeum na Slovensku. Interiér vojenského objektu sme obohatili množstvom historických fotografických dokumentov a artefaktov prevažne z prvej a druhej svetovej vojny. Naša činnosť nie je  zameraná len na rekonštrukčné práce na objekte, ale predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách Československa a Slovenskej armády. Neoddeliteľnou súčasťou  projektu je tvorba a usporadúvanie kultúrnych a branno-športových podujatí pre školy. Napríklad ,,Plná poľná na bicykloch cez bojové línie Petržalky “, vojenské ukážky „Oslobodenie Bratislavy“ 4.4.1945, ,,Mobilizácia 1938“ ,,Tak prisaháme“, „Deň detí v bunkri“, a ďalšie zaujímavé podujatia. Na začiatku realizácie tohto projektu sme nepredpokladali, že o vojenské múzeum bude taký veľký záujem verejnosti. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka ľudom, ktorým záleží na záchrane našich kultúrnych pamiatok a to Vojenský historický ústav Bratislava. Bez finančnej podpory vedenia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Ing.  Imricha Béreša, SPAP Bratislava, Ing. Jaroslava Michalca, Magistrátu hl. mesta SR  Bratislavy, mestskej časti Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, Ministerstva obrany SR, by sa nám nepodarilo zachrániť unikátnu vojenskú pamiatku Obrannú líniu Československého opevnenia Bratislavy. Vojenské Múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov doposiaľ navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, prevažne žiaci, mládež a rodiny s deťmi.  Kultúrnu pamiatku  pomerne často navštevujú aj popredné osobnosti nášho kultúrneho, politického, spoločenského života a zahraniční diplomati. Tento projekt je realizovaný v prospech verejného záujmu. V roku 2011 získalo Občianske združenie ocenenie Ministerstva obrany SR. Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita, ochota a presvedčenie našich dobrovoľníkov, ale aj priazeň verejnosti – jednotlivcov, organizácií a spoločností. Aj vďaka Vašim 2 % z dane budeme môcť aj naďalej zveľaďovať túto historickú pamiatku a zachovať tak kúsok histórie pre naše deti.

Tlacivo.doc

Púť Betlehemského svetla v roku 2014

Betlehemské svetlo tento rok si môžu Petržalčania prísť prevziať každý deň od 14:00 hod do 18:00 hod do veliteľskej miestnosti v bunkri BS- 8  Hřbitov na Kopčianskej ulici. Už po 25. krát priniesli skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti odovzdali  Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13. decembra 2014  po 14:00 hod. Aj tento rok už tradične prebrala Svetlo víťazná skautská družina z celoslovenskej súťaže Družina roka.  Betlehemské svetlo osobne prijal od zástupcov slovenského skautingu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave o 17-tej hodine. O niekoľko desiatok minút neskôr prevzali pred Prezidentským palácom Betlehemské svetlo aj vojaci dobrovoľníci Michal Olšakovský a Michal Dzuriš členovia Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Obyvatelia Bratislavy majú po prvýkrát jedinečnú príležitosť prevziať si Betlehemské svetlo na  miestach, kde sa začali písať vojenské dejiny nášho národa.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.