Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 19, 2017 @ 20:18
Učíme sa v múzeu
VÝUKA V HISTORICKOM VOJENSKOM MÚZEU

Kto vie, ako urobiť oheň – samozrejme bez zápaliek ? A čo vlastne jedli vojaci v bunkri, čím sa vtedy bavili a aké sa hrali hry? A aký bol vlastne všedný život vojakov v obrannej línii v Petržalke s dnešnou realitou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa vždy dozvedia školáci a študenti počas prednášky v historickom vojenskom areáli a bunkri BS -8 na Kopčianskej ulici v Petržalke. Priestory bunkra sú autentické s výkladom a zážitkovou výukou, zrozumiteľnou a zaujímavou formou. Ako žili vojaci v bunkri, majú študenti možnosť poznať doslova na vlastnej koži, vyskúšať vojenskú uniformu, alebo poťažkať v rukách historický samopal, ak má odvahu tak podržať v rukách guľomet. Školské skupiny v interiéroch bunkra majú možnosť na krátku chvíľu preniesť sa do života vojakov v roku 1938, alebo až do čias socializmu 1975, tak ako v izbách v podzemí spávali vojaci československej armády a dozvedieť sa historické fakty, vďaka spoločne prežitému času sa posilňuje súdržnosť kolektívu, získané vedomosti z prednášky ľahšie aplikujú do predmetu o dejinách v škole. Výukové programy, sú určené žiakom a študentom všetkých typov základných a stredných škôl. Výukové programy sú koncipované na pol dňa (3 hodiny) alebo na celý deň ( 6 hodín). Ich cieľom je, aby to, čo sa žiaci, študenti počas nich naučia a dozvedia, aplikovali do všedného života a nielen v škole. Programy „Učíme sa v múzeu“ usporadúvajú v rámci spolupráci OZ „Zachráňme petržalské bunkre“, VHÚ Bratislava, Regrutačná skupina OS Bratislava, Vojenská polícia MO SR a ďalší spoluusporiadatelia. Medzi školákmi sú programy veľmi obľúbené.
Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 19, 2017 @ 20:14
Učíme sa v múzeu
VÝUKA V HISTORICKOM VOJENSKOM MÚZEU

Kto vie, ako urobiť oheň – samozrejme bez zápaliek ? A čo vlastne jedli vojaci v bunkri, čím sa vtedy bavili a aké sa hrali hry? A aký bol vlastne všedný život vojakov v obrannej línii v Petržalke s dnešnou realitou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa vždy dozvedia školáci a študenti počas prednášky v historickom vojenskom areáli a bunkri BS -8 na Kopčianskej ulici v Petržalke. Priestory bunkra sú autentické s výkladom a zážitkovou výukou, zrozumiteľnou a zaujímavou formou. Ako žili vojaci v bunkri, majú študenti možnosť poznať doslova na vlastnej koži, vyskúšať vojenskú uniformu, alebo poťažkať v rukách historický samopal, ak má odvahu tak podržať v rukách guľomet. Školské skupiny v interiéroch bunkra majú možnosť na krátku chvíľu preniesť sa do života vojakov v roku 1938, alebo až do čias socializmu 1975, tak ako v izbách v podzemí spávali vojaci československej armády a dozvedieť sa historické fakty, vďaka spoločne prežitému času sa posilňuje súdržnosť kolektívu, získané vedomosti z prednášky ľahšie aplikujú do predmetu o dejinách v škole. Výukové programy, sú určené žiakom a študentom všetkých typov základných a stredných škôl. Výukové programy sú koncipované na pol dňa (3 hodiny) alebo na celý deň ( 6 hodín). Ich cieľom je, aby to, čo sa žiaci, študenti počas nich naučia a dozvedia, aplikovali do všedného života a nielen v škole. Programy „Učíme sa v múzeu“ usporadúvajú v rámci spolupráci OZ „Zachráňme petržalské bunkre“, VHÚ Bratislava, Regrutačná skupina OS Bratislava, Vojenská polícia MO SR a ďalší spoluusporiadatelia. Medzi školákmi sú programy veľmi obľúbené.
Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 19, 2017 @ 20:10
Učíme sa v múzeu
VÝUKA V HISTORICKOM VOJENSKOM MÚZEU

Kto vie, ako urobiť oheň – samozrejme bez zápaliek ? A čo vlastne jedli vojaci v bunkri, čím sa vtedy bavili a aké sa hrali hry? A aký bol vlastne všedný život vojakov v obrannej línii v Petržalke s dnešnou realitou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa vždy dozvedia školáci a študenti počas prednášky v historickom vojenskom areáli a bunkri BS -8 na Kopčianskej ulici v Petržalke. Priestory bunkra sú autentické s výkladom a zážitkovou výukou, zrozumiteľnou a zaujímavou formou. Ako žili vojaci v bunkri, majú študenti možnosť poznať doslova na vlastnej koži, vyskúšať vojenskú uniformu, alebo poťažkať v rukách historický samopal, ak má odvahu tak podržať v rukách guľomet. Školské skupiny v interiéroch bunkra majú možnosť na krátku chvíľu preniesť sa do života vojakov v roku 1938, alebo až do čias socializmu 1975, tak ako v izbách v podzemí spávali vojaci československej armády a dozvedieť sa historické fakty, vďaka spoločne prežitému času sa posilňuje súdržnosť kolektívu, získané vedomosti z prednášky ľahšie aplikujú do predmetu o dejinách v škole. Výukové programy, sú určené žiakom a študentom všetkých typov základných a stredných škôl. Výukové programy sú koncipované na pol dňa (3 hodiny) alebo na celý deň ( 6 hodín). Ich cieľom je, aby to, čo sa žiaci, študenti počas nich naučia a dozvedia, aplikovali do všedného života a nielen v škole. Programy „Učíme sa v múzeu“ usporadúvajú v rámci spolupráci OZ „Zachráňme petržalské bunkre“, VHÚ Bratislava, Regrutačná skupina OS Bratislava, Vojenská polícia MO SR a ďalší spoluusporiadatelia. Medzi školákmi sú programy veľmi obľúbené.
Foto + text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 19, 2017 @ 20:02
Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 chodievali žiačky občas do školy aj v plynových maskách.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 19, 2017 @ 19:49
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovsep 2, 2017 @ 23:16
Deň otvorených dverí 2017.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.