„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

Záštitu nad podujatím prevzali Ing. Vladimír Bajan, starosta MČ Petržalka a Dr. Gabriele Nabinger, starostka obce Kittsee, poslanec NR SR Mgr. Karol Farkašovský PhDr.

      

P O Z V Á N K A

 

Spomienkové podujatie sa koná 17.11.2016 pri príležitosti štátneho sviatku  „Dňa boja za slobodu a demokraciu“ pod názvom

„Poďte s nami na hranice, aby ľudia nezabudli“

6.ročník spomienkového podujatia „Strihanie železnej opony na štátnej hranici“ pri vojenskom bunkri BS-8 na Kopčianskej ulici v Bratislave – Petržalke.

1

P R O G R A M :

Od 11:00 hod. Program pre deti a mládež pripravilo Občianske združenie SK Bratislava. Deti a mládež budú mať jedinečnú príležitosť zúčastniť sa súťaže „Plná poľná“, obliecť sa budú môcť do originálnej vojenskej nepriestrelnej vesty s prilbou a vyskúšať si streľbu z airsoftovej pištole na terč. Nebude chýbať ani streľba z expanzného samopalu pre začiatočníkov ale aj pre tých skúsenejších. Víťazi súťaže v streľbe z pištole získajú zaujímavé vecné ceny.

11:00 hod. Rozhovor o činnosti  Kynologického klubu Matis s moderátorom programu redaktorom RTVS Miroslavom Minárom.

11:00 hod. Výstava fotodokumentov pod názvom „Takí sme boli“ zaujímavé fotografie z Nežnej revolúcie na Námestí SNP v Bratislave v roku 1989 v podzemí vojenského bunkra.

11:00 hod. Vojenská polícia MO SR v prezentačnom stane bude prezentovať svoju činnosť a výsledky v oblasti kriminality.

11:00 hod. Pracovník Ústavu pamäti národa bude prezentovať výstavu fotodokumentov v areáli originálnej časti železnej opony (plot z ostnatého drôtu) „Vraždy na hraniciach za totalitného režimu“

Od 12:30 hod. Vojaci pohraničnej stráže v historických uniformách budú hliadkovať pri Železnej opone na hranici a pri hraničnej závore budú pohraničiari vykonávať kontrolu pasov a cestovných dokladov tak ako za totalitného režimu.

12:30 hod. Počas celého popoludnia bude spríjemňovať atmosféru podujatia country skupina Rýchle šípy so známymi a obľúbenými skladbami „Cesta na západ je voľná“ a ďalšie iné.

O 14:00 hod. Na pódiu sa prihovoria návštevníkom spomienkového podujatia pozvaní hostia.

Od 14:30 hod. Živá ukážka útoku psej svorky. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pred časom odhalili pamätnú tabuľu jednej z obetí Železnej opony Hartmutovi Tautzovi z bývalej Nemeckej demokratickej republiky (NDR). Tento hrôzostrašný prípad sa stal pred 30 rokmi. Hartmut mal vtedy len 18 rokov, keď sa rozhodol prestrihnúť ostnaté drôty na hranici. Občianske združenie Major.SK a Kynologický klub Matis pripravili živú ukážku útoku pohraničiarskych psov na Hartmuta Tautza podľa vyšetrovacích spisov z ÚPN. V roku 1986 sa chcel dostať do Nemeckej spolkovej republiky cez Železnú oponu v Petržalke. V hraničnom pásme medzi Petržalkou a Rakúskom pri pokuse o prekročenie štátnej hranice sa mu podarilo prestrihať oplotenie a podliezť ho, následne sa rozbehol cez kukuričné pole smerom k rakúskej hranici. Keď pohraničníci zistili narušenie signálnej steny vypustili špeciálne cvičenú svorku psov po stope narušiteľa. Po 250  metroch Hartmuta  psy dobehli, zvalili na zem a začali ho hrýzť do hlavy a ďalších častí tela. Následne pribehli aj pohraničiari jedného psa pripli k obojku, druhý išiel preskúmať okolie, ale ťažko zraneného chlapca nechali ležať v kukuričnom poli. Namiesto poskytnutia pomoci zranenému, vysielačkou ohlásili veliteľovi zadržanie narušiteľa. Zraneného následne naložili do vojenského vozidla a odviezli na výsluch do objektu Pohraničného útvaru. Po výsluchu veliaci dôstojník privolal sanitku ÚNZ,  ktorá odviezla ťažko zraneného a krvácajúceho Hartmuta do Vojenskej nemocnici. Lekári zranenému už pomôcť nedokázali a po niekoľkých hodinách zomrel na následky zranenia útočiacej svorky.Následne sa pozvaní hostia a návštevníci presunú k železnej opone, z ktorej si budú mať možnosť odstrihnúť časť z originálneho ostnatého drôtu s uviazanou trikolórou, ako symbol bývalej železnej opony.

Od 15:00 hod. opäť vystúpi obľúbená country skupina Rýchle šípy s populárnymi

OZ Major streľba z expanzných samopalov, streľba z luku pre návštevníkov podujatia

Od 17:00 hod. Na záver podujatia bude po prvý krát na Slovensku farebne osvetlený vojenský historický bunker v podobe trikolóry, príjemnú atmosféru večera dotvoria aj dve pyrotechnické sviece.

 

Počas celého dňa bude k dispozícii stánok s občerstvením, ponúkať budú vojenský guláš, nealkoholické nápoje a iné občerstvenie pracovníci spoločnosti Straubyt, s.r.o., Petržalka.

Zmena programu je vyhradená !

2

 

 

Pridajte sa k nám a venujte 2 % z Vašich daní na rekonštrukciu a vybavenie interiéru vojenského bunkra BS-8 Hřbitov

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní pre Občianskeho združenia  „Zachráňme petržalské bunkre“ Bratislava. Získané finančné prostriedky investujeme na záchranu historickej kultúrnej pamiatky vojenského bunkra BS-8 Hřbitov, ktorý sa nachádza v obrannej línii Československého obranného opevnenia Petržalky na Kopčianskej ulici  pozdĺž  Rakúskej hranice. V roku 2009 sa Občianske združenie vytvorené z dobrovoľníkov, novinárov, študentov a dôchodcov podujalo zrekonštruovať najväčší vojenský bunker na Slovensku. Z bývalého zdevastovaného objektu známeho verejnosti ako hniezdo narkomanov a bezdomovcov  sme za dva a pol roka vybudovali prvé vojenské múzeum na Slovensku. Interiér vojenského objektu sme obohatili množstvom historických fotografických dokumentov a artefaktov prevažne z prvej a druhej svetovej vojny. Naša činnosť nie je  zameraná len na rekonštrukčné práce na objekte, ale predovšetkým na vzdelávanie detí a mládeže o dejinách Československa a Slovenskej armády. Neoddeliteľnou súčasťou  projektu je tvorba a usporadúvanie kultúrnych a branno-športových podujatí pre školy. Napríklad ,,Plná poľná na bicykloch cez bojové línie Petržalky “, vojenské ukážky „Oslobodenie Bratislavy“ 4.4.1945, ,,Mobilizácia 1938“ ,,Tak prisaháme“, „Deň detí v bunkri“, a ďalšie zaujímavé podujatia. Na začiatku realizácie tohto projektu sme nepredpokladali, že o vojenské múzeum bude taký veľký záujem verejnosti. Projekt sa nám podarilo zrealizovať vďaka ľudom, ktorým záleží na záchrane našich kultúrnych pamiatok a to Vojenský historický ústav Bratislava. Bez finančnej podpory vedenia Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Ing.  Imricha Béreša, SPAP Bratislava, Ing. Jaroslava Michalca, Magistrátu hl. mesta SR  Bratislavy, mestskej časti Petržalka Ing. Vladimíra Bajana, Ministerstva obrany SR, by sa nám nepodarilo zachrániť unikátnu vojenskú pamiatku Obrannú líniu Československého opevnenia Bratislavy. Vojenské Múzeum v bunkri BS-8 Hřbitov doposiaľ navštívilo viac ako 20 000 návštevníkov, prevažne žiaci, mládež a rodiny s deťmi.  Kultúrnu pamiatku  pomerne často navštevujú aj popredné osobnosti nášho kultúrneho, politického, spoločenského života a zahraniční diplomati. Tento projekt je realizovaný v prospech verejného záujmu. V roku 2011 získalo Občianske združenie ocenenie Ministerstva obrany SR. Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita, ochota a presvedčenie našich dobrovoľníkov, ale aj priazeň verejnosti – jednotlivcov, organizácií a spoločností. Aj vďaka Vašim 2 % z dane budeme môcť aj naďalej zveľaďovať túto historickú pamiatku a zachovať tak kúsok histórie pre naše deti.

Tlacivo.doc

Facebook novinky

Bunker B-S 8 Hřbitov

Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočné dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 18, 2017 @ 12:17
Petržalský bunker

Dňa 2. 6. 2017 sme zorganizovali návštevu „petržalského bunkra“. Exkurzie sa zúčastnili žiaci I. B a I. C triedy. Bunker B-S -8 – Hřbitov – Pechotný zrub vytvorilo a udržiava občianske združenie Zachráňme petržalské bunkre . Dobrovoľníci, ktorých vedie pán Miroslav Košírer objavujú a zachraňujú našu vojenskú históriu. Vidieť funkčný vojenský bunker, dotýkať sa predmetov, pozerať na fotografie vojakov a počúvať ich autentické životné príbehy, je skutočná živá história, ktorá dostane každého z nás. Pán Košírer dokáže priblížiť návštevníkovi dejiny obrannej politiky československého štátu cez osudy ľudí a spomienky pamätníkov. Navštívili sme tiež vojenský cintorín z Prvej svetovej vojny a Pamätník železnej opony, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bunkra. Prehliadka bunkra sa nám všetkým veľmi páčila. Odchádzali sme nadšení a viacerí rozhodnutí sa sem vrátiť a priviesť aj svojich kamarátov. Niekoľko postrehov študentov... Pán sprievodca nám ku všetkému povedal niečo zaujímavé, čo bolo typické pre konkrétny predmet alebo miestnosť, v ktorej sme sa nachádzali. Bola to zaujímavá exkurzia, ktorú by sme si radi zopakovali. Páčilo sa mi, že ten sprievodca sa o to, čo hovoril aj naozaj zaujímal a nebral to len ako nudný výklad. Priestory bunkra nás preniesli do obdobia vojny a mohli sme vidieť ako vojaci v tej dobe žili. Páčili sa nám príbehy vojakov, osudy listov, ktoré posielali domov a rozprávanie o ženách – vojačkách a ich svadbách.Páčilo sa mi, že to funguje na základe dobrovoľníctva. Tí, čo to robia nečakajú odmenu. Je to ich spôsob ako užitočne tráviť voľný čas a to obdivujem.

Lenka Štancelová, učiteľka
Jana Varadinková, učiteťka
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 14, 2017 @ 19:54
Plná poľná v Petržalke
Slávnostný štart „behu na počesť vojnových veteránov“ bol odštartovaný v symbolickom čase o 11:11 hod pri vojenskom cintoríne na Kopčianskej ulici v Petržalke, čiže na čas, kedy si svet pripomínal 99. výročie ukončenia 1. svetovej vojny 11.11.1918. Za rezort obrany sa na 4. ročníku zúčastnili profesionálni vojaci v plnej poľnej, študenti Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, ale aj športovci Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s olympijským víťazom Matejom Tóthom. Na štarte nechýbali ani futbalisti F C Petržalka. Minulý rok sa na behu zúčastnilo približne 75 bežcov, v roku 2017 to bolo už viac ako 133 bežcov a absolvovali približne 5 kilometrovú trať. V pelotóne sme videli bežať aj ministra obrany SR Petra Gajdoša a ďalšie známe osobnosti. Do cieľa dobiehali bežci priebežne, čas nebol síce rozhodujúci, ale každý účastník bojoval za seba. Víťazi získali Diplomy a všetci, ktorí dobehli do cieľa získali čestné medaile.

Foto a text : Miroslav Košírer
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 12, 2017 @ 21:40
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 12, 2017 @ 21:39
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 12, 2017 @ 21:34
Pri vojenskom historickom cintoríne na Kopčianskej ulici v Petržalke sa konal 4. ročník „behu na počesť vojnových veteránov“. Spoločne s profesionálnymi vojakmi, študentmi Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, športovcami Vojenského športového centra Dukla v Banskej Bystrici na čele s Matejom Tóthom absolvovali približne 5-kilometrovú trať. Behu sa zúčastnilo celkom 133 účastníkov.
Bunker B-S 8 Hřbitov
Bunker B-S 8 Hřbitovnov 8, 2017 @ 16:58
Pietna spomienka sa bude konať na vojenskom historickom cintoríne na Kopčianskej ulici v Petržalke.

Deň vojnových veteránov si svet pripomína v čase výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Prímerie po štvorročnom krvavom konflikte bolo podpísané 11. novembra 1918 o 11 hodine a 11 minúte v Compiégne vo Francúzsku. V niektorých krajinách je nazývaný aj ako „Deň červených makov“. Ich kvet prijali vojnoví veteráni v roku 1920 za symbol spomienky na vojnové hrôzy. V sobotu dopoludnia sa koná pietna spomienka na vojenskom historickom cintoríne v Kopčanoch, kde prídu položiť vence pod centrálny kríž zástupcovia ministerstva obrany, diplomati, zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“ a ďalšie občianske združenia s profesijným vzťahom k rezortu obrany. Pre zaujímavosť na cintoríne v Kopčanoch je pochovaných 331 vojakov 10 národností. Cintorín vznikol v roku 1916 ako doplnok lazaretu, v ktorom ležali väčšinou ťažko ranení vojaci rakúsko-uhorskej monarchie, ale aj iní z bojujúcich strán. Po skončení pietneho aktu si účastníci prídu pozrieť aj výstavu vojnových fotodokumentov, ktorú pripravilo Občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“ v priestoroch vojenského múzea v bunkri BS - 8 Hřbitov.
Text + foto: Miroslav Košírer

Púť Betlehemského svetla v roku 2014

Betlehemské svetlo tento rok si môžu Petržalčania prísť prevziať každý deň od 14:00 hod do 18:00 hod do veliteľskej miestnosti v bunkri BS- 8  Hřbitov na Kopčianskej ulici. Už po 25. krát priniesli skautky a skauti na Slovensko Betlehemské svetlo, aby rozžiarilo každý kút našej krajiny a obohatilo sviatočnú atmosféru Vianoc svojím posolstvom jednoty, lásky a mieru. Rakúski skauti odovzdali  Betlehemské svetlo zástupcom Slovenského skautingu a ďalších organizácií z dvoch desiatok susedných štátov na slávnostnej ceremónii vo Viedni v sobotu 13. decembra 2014  po 14:00 hod. Aj tento rok už tradične prebrala Svetlo víťazná skautská družina z celoslovenskej súťaže Družina roka.  Betlehemské svetlo osobne prijal od zástupcov slovenského skautingu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Odovzdávanie sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Bratislave o 17-tej hodine. O niekoľko desiatok minút neskôr prevzali pred Prezidentským palácom Betlehemské svetlo aj vojaci dobrovoľníci Michal Olšakovský a Michal Dzuriš členovia Občianskeho združenia „Zachráňme petržalské bunkre“. Obyvatelia Bratislavy majú po prvýkrát jedinečnú príležitosť prevziať si Betlehemské svetlo na  miestach, kde sa začali písať vojenské dejiny nášho národa.

Flash Player a prehliadač s podporou Javascript sú potrebné.